Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 105/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC Công bố Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 105/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC Công bố Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông (Lấy ý kiến bằng văn bản) ban hành ngày 04/08/2014. Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014) ban hành ngày 30/07/2014. Chi tiết

Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết

Thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết

CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 079/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 24/06/2014. Chi tiết