Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 116/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 116/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp) ban hành ngày 29/08/2014. Chi tiết

CV Số: 113/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Bất động sản Hồng Ngân)

CV Số: 113/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Bất động sản Hồng Ngân) ban hành ngày 27/08/2014. Chi tiết

Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu SDI

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP - tổ chức có liên quan – báo cáo kết quả mua CP. Chi tiết

CV Số: 108/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi nhân sự)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 108/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: Thay đổi nhân sự) ban hành ngày 15/08/2014. Chi tiết