Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của Trái phiếu SDI042020 (mã chứng khoán SDI11717)10:9' 14/10/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 (kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 19/10/2019 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2019) của Trái phiếu SDI042020 (mã chứng khoán SDI11717) như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 844.39749261 Fax: 844.39749262

- Tên chứng khoán: Trái phiếu SDI042020

- Mã chứng khoán: SDI11717

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,10%/năm

- Thời gian áp dụng: Từ và bao gồm ngày 19/10/2019 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2020. Tuy nhiên, do Ngày Đáo Hạn là ngày 19/04/2020 và không phải là một Ngày Làm Việc nên lãi cộng dồn và gốc của Trái Phiếu SDI042020 sẽ được thanh toán vào ngày 20/04/2020 và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hưởng thêm tiền lãi theo lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi 05 cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày 19/04/2020 đến nhưng không bao gồm ngày 20/04/2020 theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 20/04/2020

Trân trọng thông báo./.