Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu SDI117179:16' 15/10/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (“kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 19/10/2018 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2019 của mã trái phiếu SDI11717 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại: 844.39749261

- Fax: 844.39749262

- Tên chứng khoán: Trái phiếu SDI042020

- Mã chứng khoán: SDI11717

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mức lãi suất áp dụng: 10,00%/năm

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 19/10/2018 cho đến và không bao gồm ngày 19/04/2019

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 19/04/2019

Trân trọng thông báo./.