Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản10:37' 2/3/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tổ chức đăng ký:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Trụ sở chính:

Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại:

844.39749261

- Fax:

844.39749262

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mã chứng khoán:

SDI

- Mệnh giá:

10.000 đồng

- Sàn giao dịch:

UpCOM

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng:

04/3/2016

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến từ ngày 09/3/2016 đến ngày 09/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Trần Hoài An