Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201617:11' 9/5/2016

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Tên giao dịch: SAIDONG URBAN DEVELOPMENT & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3974 9261 Fax: (84-4) 3974 9262

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Mã chứng khoán: SDI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2016

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 30/5/2016 đến 30/6/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo.