Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền17:36' 7/9/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền như sau:

- Tổ chức đăng ký:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Trụ sở chính:

Số 7 đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

- Điện thoại:

844.39749261

- Fax:

844.39749262

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

- Mã chứng khoán:

SDI

- Mệnh giá:

10.000 đồng

- Sàn giao dịch:

UpCOM

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng:

16/9/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 83,33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.333 đồng), chia làm 02 đợt thanh toán, cụ thể như sau:

+ Đợt 1: 40% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán đợt 1: ngày 30/9/2015

+ Đợt 2: 43,33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.333 đồng)

- Ngày thanh toán đợt 2: ngày 27/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, địa chỉ tại Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/9/2015 (đối với Đợt 1) và từ ngày 27/11/2015 (đối với Đợt 2). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Trần Hoài An