Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 1301/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014)16:43' 13/1/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 1301/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v:CBTT về Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014) ban hành ngày 13/01/2015.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.