Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

CV Số: 145/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: CBTT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông)17:39' 24/10/2014

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng trân trọng công bố CV Số: 145/2014/CV-TGĐ-SAIDONG URBAN JSC (V/v: CBTT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông) ban hành ngày 24/10/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.