Dự án Vinhomes Riverside

Thư viện ảnh

Xem chi tiết

Vingroup hợp nhất đạt 1.257 tỷ đồng LNST 6 tháng đầu năm, gấp 3,6 lần cùng kỳ11:3' 18/8/2012

(Gafin) - Lợi nhuận tăng vọt do doanh thu từ các dự án bất động sản trong kỳ như Vincom Village, bệnh viện Vinmec và các khách sạn, dịch vụ kèm theo.

Quý II, VIC đạt hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh nên lợi nhuận gộp còn 800 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Giải trình về nguyên nhân biến động, VIC cho biết, công ty có doanh thu chuyển nhượng hạ tầng dự án Vincom Village, doanh thu từ bệnh viện Vinmec và doanh thu từ khách sạn và các dịch vụ kèm theo. Giá vốn tăng tương ứng với doanh thu.

Vincom Village
Vincom Village

Doanh thu tài chính tăng gần 70% lên 600 tỷ đồng. Các chi phí của công ty đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí và thuế, VIC còn 677 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Theo VIC, doanh thu tài chính tăng do chuyển nhượng các khoản đầu tư. Các loại chi phí tăng là do tăng thêm chi phí từ Vinpearl và các công ty con sau khi sáp nhập.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần VIC đạt 3.786 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 2.248 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 1.352 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.257 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.964 đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của VIC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: Vingroup
Nguồn: Vingroup
KhamPha/Vingroup